Klassieker - Vestingen van Vauban tot heden

Dit deel van de vestingen gaat terug tot de tweede helft van de 17de eeuw, toen Vauban, vestingbouwer van de Franse koning Lodewijk XIV, een aantal vestingsteden aanlegde als verdedigingslijn op de grens met de Nederlanden.

We beginnen bij de kazematten, dalen af in de ijskelder en wandelen daarna verder via een sluipgang en passerelle boven het water van de Kasteelgracht tot bij de posterne van ‘de Beer’, richting Rijselpoort. Via de Rijselstraat keren we naar het centrum terug.

De mogelijkheid bestaat om onderweg brouwerij De Kazematten te bezoeken. Indien u zo’n bezoek wenst te doen, moet u dit bij de reservatie van deze wandeling vermelden. Hou er rekening mee dat het dan een wandeling van drie uur wordt en dat er een meerkost aan verbonden is.
 
Duur: 2 of 3 uur
Type rondleiding: 
Te voet