19 januari 2024 | Voordracht Albert I en Ieper

19 januari 2024 | Voordracht Albert I en Ieper

 

Onze eerste voordracht van 2024 zet de spots op Albert I, een van de markantste Belgische koningen. Ook in Ieper heeft deze vorst heel wat sporen nagelaten. Frederik Vandenbroucke, voorzitter van Heemkring Iepers Kwartier, gaat hier dieper op in.

 

  • De voordracht gaat door op vrijdag 19 januari 2024 om 20 uur in zaal A van CC Het Perron (Fochlaan, Ieper).
  • Deelname is gratis, vooraf inschrijven niet nodig.

 

Om te beginnen wordt stilgestaan bij de bezoeken van Albert I aan Ieper en de huidige deelgemeenten tijdens Wereldoorlog I. De belangrijkste bronnen om die bezoeken te reconstrueren, zijn het oorlogsdagboek van de vorst zelf en de agenda die de ordonnansofficier in 1914-1918 bijhield.

Vervolgens wordt de rol van Albert I in de Ieperse wederopbouw belicht. Ook al was de Dienst der Verwoeste Gewesten de belangrijkste instantie bij de heropbouw, er waren toch enkele tussenkomsten van de koning. Ook wordt het Koning Albertfonds behandeld dat ervoor zorgde dat er heel wat noodbarakken kwamen voor de teruggekeerde bevolking.

Een derde hoofdstuk in de voordracht behandelt de zeven koninklijke bezoeken aan Ieper na de Eerste Wereldoorlog. Onder andere samen met de Amerikaanse president Woodrow Wilson in 1919, de bezoeken naar aanleiding van de uitreiking van het Frans en Brits Oorlogskruis aan de stad Ieper in 1920 en de aanwezigheid van Albert I op de onthullingsplechtigheid van de Menenpoort in 1927.

Toen de vorst in 1934 om het leven kwam in Marche-les-Dames bij Namen, werden ook in Ieper twee rouwdiensten gehouden in de Sint-Maartenskathedraal. Nog tot op de dag van vandaag organiseert de Koninklijke Entente jaarlijks op de zondag het dichtst bij 17 februari een herdenkingsmoment voor Albert I aan de voet van het belfort. Dit alles vormt het vierde hoofdstuk van de voordracht.

Tot slot komen de relicten en monumenten voor koning Albert I in het Ieperse straatbeeld aan bod. Iedereen kent wel het beeldenpaar van Albert en Elisabeth op het belfort en het medaillon van de vorst op café In het Zilveren Hoofd in de Rijselstraat. Een minder gekend relict is een buste bovenop een trapgevel in de De Stuersstraat. Verder werd de Ieperse Grote Markt in 1936 naar Albert I genoemd. En wat heel wat mensen niet weten, is dat de stad Ieper in 1935 gelobbyd heeft om het nationaal monument voor koning Albert I, dat uiteindelijk in Nieuwpoort werd opgericht, in Ieper te realiseren. Beeldhouwer Maurice Deraedt had zelfs al een maquette ontworpen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *