26 augustus 2017 - bezoek aan Villa Cavrois

Op zaterdagnamiddag 26 augustus brachten wij een bezoek aan Villa Cavrois in Croix. Deze villa is een in het oog springend bouwwerk, gelegen aan de rand van de Noord-Franse stad Roubaix, in een groene omgeving waar in de twintigste eeuw diverse ferme villa’s werden gebouwd. In Roubaix/Tourcoing deed men in de negentiende en ook nog in het begin van de twintigste eeuw zeer intensief aan textielindustrie. Paul en zijn broer Jean Cavrois waren enkele van deze textielbaronnen. Het is Paul Cavrois die in de jaren twintig een ruim perceel kon kopen, toen nog zuiver landbouwzone. Na heel wat contacten met architecten viel zijn keuze op Robert Mallet-Stevens die er voor de familie een modernistische villa mocht bouwen. In 1932 huwde de oudste dochter van Cavrois en op dezelfde dag kon de familie hun nieuwe huis bewonen.

De villa oogt bijzonder modern, vertoont zelfs kenmerken die ook vandaag nog in de architectuur worden toegepast: strakke lijnen met dominantie van de horizontale lijn, kubistische blokken die naadloos in mekaar overgaan en binnenin parketvloeren, gebruik van (soms felle) kleuren, … Door het aanbrengen van reusachtige spiegels tegenover de grote ramen die uitzicht op de tuin geven, verhoogt men de lichtinval.

In 1965 overlijdt mijnheer Cavrois en in 1985 ook mevrouw. Wat nu met de villa? Men vindt een koper voor het hele domein, maar die had wel de bedoeling om de woning te slopen en de grond te verkavelen. Gelukkig wordt in dezelfde periode de villa geklasseerd, wat betekent dat er niet kan gesloopt worden, maar dat er ook geen grondige restauraties kunnen plaatsvinden. In 2001 verwerft de Franse staat de villa. Restauraties worden nu wel mogelijk. Tussen 2003 en 2015 wordt alles grondig aangepakt en in zijn oorspronkelijke situatie teruggebracht.

Gids Griet De Vriese gaf uitgebreid uitleg in de verscheidene ruimten van de villa. Na het bezoek sloten we af met een drankje in Le Bô Jardin in Parc Barbieux.

Een uitgebreidere sfeervolle foto-impressie vindt u in het album Villa Cavrois op onze Facebook-pagina.

(Philippe Barbez)