25 november 2017 - algemene vergadering en eindejaarsbanket

Op zaterdag 25 november hield de Ieperse gidsenkring haar statutaire algemene vergadering, gevolgd door een feestmaaltijd voor alle leden verzorgd door De Zeeparel. Als locatie werd er gekozen voor de lokalen van het historische Vleeshuis, gelegen aan de Neermarkt in Ieper.

In het voorbije jaar maakte de raad van bestuur er werk van om de vereniging van een feitelijke vereniging om te zetten naar een vzw en dit onder de naam Gidsenkring Ieper-Poperinge vzw (GIP vzw). Aan de vergadering werd dan ook gevraagd om goedkeuring te geven aan de opgestelde statuten, het huishoudelijk reglement en de begroting voor 2018.

Maar het belangrijkste item van de vergadering kwam wel na al dat officiĆ«le, m.n. de viering van zes gidsen die als gids in stad en streek een dienstenstaat hebben van maar liefst 40 jaar. Dat zijn: Bertin Deneire (Poperinge), Jenny Vandenbulcke, Fernand Rambour, Raoul Saesen, Chris Beel en Jean-Pierre Deroo (Ieper).
Voor Ieper nam eerste schepen Jef Verschoore  het woord: voor ieder van de Ieperse gidsen had hij een bijzonder woordje van dank voor de jarenlange inzet. Gidsen, niet zo een eenvoudige opdracht: je komt voor een heel divers publiek te staan en elke groep heeft andere verwachtingen van wat de gids zal brengen. In de loop van die veertig jaar is er ook een grote evolutie waar te nemen in de manier waarop er gegidst wordt.
Poperinge had schepen Ben Desmyter naar Ieper gestuurd om een hulderede voor Bertin Deneire te houden. De gevierden werden ten slotte bedacht met een passend geschenk uit handen van de beide schepenen en Peter Slosse, directeur van Toerisme Ieper.

Tijdens het banket brachten enkele bestuursdames nog een ludieke act voor de zes feestvarkens.

(Philippe Barbez)